Scimitar Sendromu

DERYA ÇİMEN, CÜNEYT KARAGÖL, HAYRULLAH ALP, HASİBE ARTAÇ, İSMAİL REİSLİ, SEVGİ PEKCAN, SEVİM KARAARSLAN, TAMER BAYSAL

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 85-87
Scimitar” sendromu nadir görülen bir pulmoner venöz dönüş anomalisi olup, sağ taraf pulmoner venlerinin inferior vena kava veya sağ atriuma açılması ile karakterizedir. Bu anomaliye, sağ akciğer hipoplazisi, bronşiyal anomali, akciğerin sistemik arteriyel kanlanması (pulmoner sekestrasyon) ve dekstrokardi gibi anomaliler de eşlik edebilir. Bu tek ve genişlemiş pulmoner ven düz grafilerde, sağ akciğerin orta zonundan kardiyofrenik açıya doğru uzanan, Türk Palası’na (scimitar) benzeyen bir gölge halinde izlenir. Makalemizde, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle araştırdığımız ve scimitar sendromu tanısı koyduğumuz bir çocuk vaka sunulmuştur.
Atıf yapmak için : Pekcan S,Karagöl C,Alp H,Baysal T,Artaç H,Reisli İ,Çimen D,Karaarslan S.Scimitar Sendromu. Selcuk Med J 2015;31(2): 85-87
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Scimitar Sendromu
, Vol. 31 (2)
Geliş Tarihi : 15.03.2013, Kabul Tarihi : 15.03.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;