SELÇUK üNIVERSITESI YEMEKHANELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN PORTÖRLÜK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

BÜLENT BAYSAL, EMİNE İNCİ TUNCER, Halil Özerol, Ahmet Saniç, Büyük Neşati

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 347-351
Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi yemekhanele-rinde çalışan 111 kişinin portörlük durumları ince-lenmiştir. Bakteriyolojik incelemelerde boğaz salgtlarında %4.5 S.aureus, %2.7 A grubu B hemolitik strepte-kok; burun salgılarında %17.1'si yoğun olmak üzere %73.9 S.aureus, %4.5 Gram negatif basil; el ve tırnak kültürlerinde ise %7.2'si yoğun olmak üzere %57.7 S.aureus, %9.9 Gram negatif basil üretilmiş olup, burunun patojen Stafilokok kolonizasyonu dikkat çekici bulunmuştur. Gaitada Salmonella ve Shigella cinsi bakteriler ile karşılaşıltnamış olup, parazitolojik incelemede personelin %4.5'inin hebnintiyazlı %3.6'sının giar-diazlı olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca bu kişilerin serumlarında HBs antijeni arannuş ve %7.2 pozitiflik saptanmıştır. Portörlük açısından gerekli önlemler alınmış olup, yemekhane personelinin düzenli olarak takip ve kontrolu yapılmaktadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SELÇUK üNIVERSITESI YEMEKHANELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN PORTÖRLÜK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;