SELUK UNIVERSiTESi TIP FAKULTESI iNFEKSiYON HASTALIKLARI KLINi '6INDE IZLENEN AKUT VIRAL HEPATIT OLGULARININ DEGERLENDIRILMESI

EMEL TÜRK ARIBAŞ, MEHMET BİTİRGEN, Ekrem Çopur

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 5-10
Selcuk Universitesi Tip Fakultesi infeksiyon Has-taliklari Kliniginde 1990-1995 yillarinda yatirilarak izlenen 182 akut viral hepatit olgusu dekerlendirildi. Olgularin % 26.40'inda akut hepatit A, % 69_231iinde akut hepatit B. % 1.62'sinde akut hepatit D (Delta ko infeksiyon ye super infeksiyon) ye % 2_75'inde de akut hepatit C saptandi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SELUK UNIVERSiTESi TIP FAKULTESI iNFEKSiYON HASTALIKLARI KLINi '6INDE IZLENEN AKUT VIRAL HEPATIT OLGULARININ DEGERLENDIRILMESI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;