Seluk Unıversitesi Tıp Fakultesı İnfeksiyon Hastalıkları Klıni '6ınde Izlenen Akut Vıral Hepatıt Olgularının Degerlendırılmesı

Mehmet Bitirgen,Emel Türk Arıbaş,Ekrem Çopur

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 5-10
Özeti Selcuk Universitesi Tip Fakultesi infeksiyon Has-taliklari Kliniginde 1990-1995 yillarinda yatirilarak izlenen 182 akut viral hepatit olgusu dekerlendirildi. Olgularin % 26.40'inda akut hepatit A, % 69_231iinde akut hepatit B. % 1.62'sinde akut hepatit D (Delta ko infeksiyon ye super infeksiyon) ye % 2_75'inde de akut hepatit C saptandi.

 

182 cases with acute viral hepatitis hospitalized in the Clinic of Infectious Disease Faculty of Me-dicine. Selcuk University were evaluated between 1990 and 1995 acute viral hepatitis A was detected in 26.40 %, acute viral hepatitis B in 69.23 %, acute viral hepatitis D (Delta co-infection and super-infection) in 1.62 % and acute hepatitis C in 2.75 %.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Bitirgen, MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP İNTANİYE
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Seluk Unıversitesi Tıp Fakultesı İnfeksiyon Hastalıkları Klıni '6ınde Izlenen Akut Vıral Hepatıt Olgularının Degerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme