Semirijid penil protez uygulanan 15 hastanın değerlendirilmesi

Ahmet Öztürk, Alim Koşar, Ahmet Serel, Mehmet Tahoğlu

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 251-254
1994-1997 yılları arasında organik erektil dis-fonksiyon tatlısı konulan 15 hastaya tedavi olarak semirijid penil protez implanrasvonu yapıldı ve kli-nik ,-voruıçhırı tartışıldı, Ayrıca tüm hastalara bir soru form U dağıtılarak kendileı-inin 1,e part-nerlerinin implantasyonla ilgili olarak düşünceleri araştirddı. Hastaların çoğıaıda etvf>lofik nedeni vasküler patolojiler oluşturuşonhı. Hiçbir hastada perioperatif ve postoperatif ciddi bir 4oınplikasşon oluşmadı. implatztayyonla olarak hasta part-nelerinin tümü olumlu düşünce bildirililer Organik erektil di*.mksivon tedavisinde seınirtM penil lantasyonlarımızin ilk sonuçları bu tedavi yönteminin hastalarda güvenli ve başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Semirijid penil protez uygulanan 15 hastanın değerlendirilmesi
, Vol. 13 (4)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 12.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;