Septik Şok Hastalarında Epinefrin İle Norepinefrin Kullanımının Karşılaştırılması

Jale Bengi Çelik,Alper Yosunkaya,Ahmet Topal

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 145-151
Özeti Amaç: Hiperdinamik septik şoklu hastalarda, epinefrin veya norepinefrin kullanımının hemodinamik değişiklikler, idrar çıkışı ve metabolik değerlere etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada septik hastalarda norepinefrin ve epinefrin kullanımını karşılaştıran retrospektif bir çalışma planladık. 1992 American College of Chest Physicians/ Society of Critical Care Medicine Consensus toplantısına göre septik şok tanısı alan 25 hasta dahil edildi ve dopamin ve sıvı replasmanı ile ortalama arter basınçları (OAB) 60 mmHg üzerinde tutulamayan bu hastalara norepinefrin veya epinefrin verildi. Hemodinamik parametreler, arteriyel kan gazı analizi ve idrar çıkışı değerlendirildi. Bulgular: Hemodinamik veriler iki grup arasında benzerdi (p>0.05). Epinefrin grubunda, norepinefrine göre laktat ve glukoz seviyeleri daha yüksek, idrar çıkışı ve pH daha düşüktü (p<0.05). Sonuç: Norepinefrin ve epinefrin benzer hemodinamik etkilere sahip olmakla birlikte epinefrin metabolik dengede ve idrar çıkışında bozulmaya neden olabilir.

 

Results: Hemodynamic variables were similar between two groups. Levels of lactate and glucose were higher and urine output and pH were lower, with epinephrine than with norepinephrine. Conclusion: Norepineprine and epinephrine have similar hemodynamic effects, but epinephrine can impair metabolic distrubance and urine output.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Jale Bengi Çelik, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Septik Şok Hastalarında Epinefrin İle Norepinefrin Kullanımının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 24(3)
Geliş Tarihi : 30.06.2008, Kabul Tarihi : 17.09.2008
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme