Serbest Radikaller Ve Deri

Şeniz Ergin,Vahide Baysal

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 213-219
Özeti Moleküler oksıjenden meydana gelen serbest ra-dikaller tıp alanında özel ilgi toplamaktadır. Oksijen radikallerinin üretildiği yerlerden biri olarak deri serbest radikallerin hasar yapıcı etkilerine karşı bir-hedef organ konumundadır. Bu derlemede radikal oksijen türleri ve derideki etkilerinin tanumna yer antioksidan savunma mekanizmaları ve olası yeni terapötik antioksidan ajanlara değinilmiştir.

 

Free radicals derived fi-om molecular oxygen are receiving particular attention irı medicine. Skin as a sit,• of ()Aygen radical production is a target organ for their &imaging properties. In this review the desen-prim'r of radical oxygen species and their ef-fects on skin is presented, antioxidant defence ince-hanisms and possible novel therapeutic antioxidant agents are mentioned.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şeniz Ergin, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Serbest Radikaller Ve Deri, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme