Serbest Radıkallerın Yalanmadakı Rolü

Hüseyin Vural,İdris Akkuş,M. Akif Bor

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 101-103
Özeti Serbest radikaller son yillarda en cok tizerinde durulan ye ara§tirmalarin yogunla§tigi bir konudur. Serbest radikallerin hticresel kaynaklan, rol oy-nadiklari reaksiyonlar ve serbest radikallere kar§i hacresel savunma mekanizmalarinin ayikhga ka-vu§masi, buglin bilinrneyen pek yok klinik du-rumlarin patogenezine ayikhk getirecektir .

 

Free radicals are an issue that has been emphasized most in recent years and research has been intensified. The cellular sources of free radicals, their role-playing reactions, and the emergence of haectal defense mechanisms against free radicals will impede the pathogenesis of few clinical conditions that are currently unknown.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Vural, Süleyman Demirel Tıp Biyokimya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Serbest Radıkallerın Yalanmadakı Rolü, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme