SERBEST RADIKALLERIN YALANMADAKI ROLÜ

HÜSEYİN VURAL, İdris Akkuş, M. Akif Bor

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 101-103
Serbest radikaller son yillarda en cok tizerinde durulan ye ara§tirmalarin yogunla§tigi bir konudur. Serbest radikallerin hticresel kaynaklan, rol oy-nadiklari reaksiyonlar ve serbest radikallere kar§i hacresel savunma mekanizmalarinin ayikhga ka-vu§masi, buglin bilinrneyen pek yok klinik du-rumlarin patogenezine ayikhk getirecektir .
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SERBEST RADIKALLERIN YALANMADAKI ROLÜ
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;