SERTOLI LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLER (Vaka Takdim)

Cemalettin Akyürek, Hikmet Karabacak, METİN ÇAPAR, OSMAN YILMAZ, SALİM GÜNGÖR

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 395-398
Bu yazıda klinigimizde teşhis ve tedavi edilen Sertoli leydig hücre tümörlü bir hasta literatür bilgileriyle tartışılarak takdim edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SERTOLI LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLER (Vaka Takdim)
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;