Servikal Spondilotik Miyelopati Tedavisinde Posterior Cerrahi Yaklaşımın Servikal Hizalamaya Etkisi

DENSEL ARAÇ, MEHMET FATİH ERDİ, FATİH KESKİN

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 32-38
Amaç: Dejeneratif servikal spondilotik miyelopatinin tedavisinde kullanılan cerrahi yaklaşımların servikal dizilim ve vertebral kanal çapı ölçümlerine etkisini araştırmak

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2016-2020 yılları arasında servikal spondilotik miyelopati (SSM) ile 45 hasta ameliyat edildi. 5'i kadın 18'i erkek 23 hasta open door laminoplasti ile ameliyat edildi; 4'ü kadın 18'i erkek 22 hasta lateral kitle vida füzyonu ile laminektomi ile ameliyat edildi. Hastaların SVA (C2 orta hat ile C7 üst uç plak orta hattı arasındaki mesafe), Cobb açıları (C2 alt uç plakası ve C7 alt uç plakasından geçen hatlar arasındaki açı) ve VCD (MR görüntülerinden ölçülen vertebral kanal çapı) değerleri ölçüldü.

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi dönemde ve ameliyattan 1 yıl sonra toplanan verileri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Sonuç: SSM'li hastalarda faset eklem hasarına neden olmayan plak ve vida sistemleri servikal dizilim korumasında daha etkilidir.
Atıf yapmak için : Keskin F, Erdi MF, Arac D. Effects of Posterior Surgical Approach on Cervical Alignment in The Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy. Selcuk Med J 2021;37(1): 32-38
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Servikal Spondilotik Miyelopati Tedavisinde Posterior Cerrahi Yaklaşımın Servikal Hizalamaya Etkisi
, Vol. 37 (1)
Geliş Tarihi : 16.11.2020, Kabul Tarihi : 16.11.2020, Yayın Tarihi : 04.03.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;