Sıçan izole Gastro-Özofagal Sfinkteri Üzerine Verepamil, Nifedipin ve Nitrendipin'in Gevşetici Etkileri

AHMET KAYA, ERGİN ŞİNGİRİK, Necdet Doğan, Ekrem Çiçek, Laika Karabulut

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 9-14
Rat gastro-özofagal sfinkterinde yapılan bu in vitro çalışmada, karbakol'e bağlı kasılmalar üzerine Ca2+ kanal blokörlerinden verapamil, nifedipin ve nitrendipin'in gevşetici etkileri incelenmiştir. Söz konusu antagonistler ile elde edilen % gevşemeler karşılaştırıldığında, verapamil ve nitrendipin'in aynı oranda gevşeme yaptığı, buna karşın nitrendipin ile elde edilen gevşemenin diğer iki ilaca göre düşük olduğu görülmüştür.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sıçan izole Gastro-Özofagal Sfinkteri Üzerine Verepamil, Nifedipin ve Nitrendipin'in Gevşetici Etkileri
, Vol. 5 (1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;