SIÇAN MEZENTER LENF DÜĞÜMÜ VE MAKROFAJLARININ DEĞİŞİK ŞARTLAR ALTINDA IŞIK MİKROSKOBU SEVİYESİNDE İNCELENMESİ

Refik Soylu

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 1-8
Son yıllarda, Makrofajlar hakkında ve özellikle onların bağışıklıktaki (İmmunute) rolleri üzerinde sayısız araştırmalar yapılmış, makale ve kitaplar yazılmıştır. Özellikle hücresel (Cellular) bağışıklıktaki rolü büyük bir tartışma konusudur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SIÇAN MEZENTER LENF DÜĞÜMÜ VE MAKROFAJLARININ DEĞİŞİK ŞARTLAR ALTINDA IŞIK MİKROSKOBU SEVİYESİNDE İNCELENMESİ
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;