SIGARA DUMANININ BRONŞ MUKOZASI ÜZERINE ETKILERI

HASAN SOLAK

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 61-70
The airway epithelium of smokers demonstrates hyperplasia, loss of cilia, celluler atypia, squamous metap-lasia, dysplasia, carcinoma in situ, and finally invasive carcinoma. Alt of the premalignant histologic findings are very rare in the lung of nonsmokers. In this study, we examined the changes in the bronch epithelium of the 10 people whom smoke cigarette and people whom do not smoke cigarette by lung, segment and open
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SIGARA DUMANININ BRONŞ MUKOZASI ÜZERINE ETKILERI
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;