Sigarayı Bırakan Ve Bırakmayı Deneyip Halen İçen Kişilerin Kullandıkları Metotlar

Lütfi Saltuk Demir,Said Bodur

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 16-19
Özeti Sigara bırakma döneminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sigara içmeyi bırakmış kişilerde ve bırakmayı deneyip halen içenlerde sigarayı bırakma girişimlerinde başvurdukları metotların ve sigara bırakma döneminde karşılaştıkları sıkıntıların karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 2007 yılında Konya il merkezinde bulunan 5 sağlık ocağına başvuran 157 kişi ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde T testi ve MannWhitney U testi kullanıldı. Çalışmaya katılanların 66 (%42)’sı sigarayı bırakmış, 91 (%58)’i ise bırakmayı denemiş fakat halen sigara içen kişilerdi. Sigarayı bırakanları %18’i, bırakmayı deneyip halen içenlerin ise 6.6’sı sigara bıraktıkları dönemde profesyonel yardım almıştır (p=0.03). sigarayı bırakmış kişilerin %27.3’ü, bırakmayı deneyip halen içenlerde ise %10.6’sı bu dönemde herhangi bir yöntem kullandığını belirtmiştir (p=0.008). Sigarayı bırakma döneminde profesyonel destek almak ve herhangi bir yöntem kullanmak sigarayı bırakmaya yardımcı olmaktadır.

 

There are several methods exist to quit smoking. In this study it is aimed to evaluate the inconvenience and the methods which were used by people who have successfully gave-up smoking and who tried to quit but could not do so. Total 157 volunteers who have applied to 5 different primary health care facilities at Konya city center were involve in this descriptive study. t-test and Mann-Whitney-U test were used to evaluate the data. Of the study population 66 (42%) were successfully quitted smoking and 91 (58%) were tried but could not quit smoking. 18% of successfully quitters and 6.6% of non successful attempts were received professional support (p=.03). Only 27.3% of quitters and 10.6% of attempts were utilized any kind of method to quit smoking (p=.008). Receiving professional support and utilizing a reliable method aid to quit smoking.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Lütfi Saltuk Demir, necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi halk sağlığı ad
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Demir LS,Bodur S.Sigarayı Bırakan ve Bırakmayı Deneyip Halen İçen Kişilerin Kullandıkları Metotlar.Selçuk Med J 2015;31(1): 16-19

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sigarayı Bırakan Ve Bırakmayı Deneyip Halen İçen Kişilerin Kullandıkları Metotlar, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 14.05.2014, Kabul Tarihi : 04.12.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme