SİNİR - KAS KAVŞAĞI YAPISINA ETKİLİ MADDELER

Yıldız Divanlı

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 231-234
İskelet kastaları, fonksiyonunun önemine göre değişen sayıda, motor sinir lifi tarafından uyarılır. Sinir-kas kavşağında iletim, bir kimyasal aracı ile sağlanır. Bu madde Asetilkolindir. Sinir kas kavşağındaki kolinesteraz ile birleşerek onun etkisini ortadan kaldırdıkları için sinir kas kavşağındaki iletime etkili olan maddelere antikolinesterazlar adı verilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SİNİR - KAS KAVŞAĞI YAPISINA ETKİLİ MADDELER
, Vol. 1 (1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984, Yayın Tarihi : 03.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;