Sinir - Kas Kavşağı Yapısına Etkili Maddeler

Yıldız Divanlı

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 231-234
Özeti İskelet kastaları, fonksiyonunun önemine göre değişen sayıda, motor sinir lifi tarafından uyarılır. Sinir-kas kavşağında iletim, bir kimyasal aracı ile sağlanır. Bu madde Asetilkolindir. Sinir kas kavşağındaki kolinesteraz ile birleşerek onun etkisini ortadan kaldırdıkları için sinir kas kavşağındaki iletime etkili olan maddelere antikolinesterazlar adı verilir.

 

Les muscles de squelette sont stimoMs d'aprs l'inportance de sa fonc-tion par les fibres de nerf en nombre changeant, au croisement de nerf muscle, la transpotion se fait par un inter ınklisire chimique, cette subtance est asetilkolin. On appelle antikolinesterase les matires qui ont une influence sur la transpotion. Parce qu'elles suppriment son influence en se composant avec solinestrase au croisement de nerf-muscle.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yıldız Divanlı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sinir - Kas Kavşağı Yapısına Etkili Maddeler, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme