SİSTEMIK DOLAŞIMA KATILAN HEPATÖTROFİK FAKTÖRÜN KARACİGER ATROFİSİ ÜZERINDEKI ETKISI

ADİL KARTAL, MEHMET YENİTERZİ, SELÇUK DUMAN, Yüksel Tatkan, TAHİR YÜKSEK, MUZAFFER ŞEKER, MUSTAFA ŞAHİN, YÜKSEL ARIKAN, ÖMER KARAHAN

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 75-82
Portakaval şantlardan sonra karaciğerde görülen atrofi portal kanın ihtiva ettiği hepa-totrofik faktörden karaciğer hücrelerinin yoksun kalması ile izah edilmektedir. Değişik portakaval şantlarda karaciğerde nasıl bir etki oluştuğunu incelemek amacıyla köpeklerde bir deneysel çalışma yapıldı. Köpekler 15, 10 ve 10 deneklik 3 gruba ayrıldı. Her gruba ;farklı işlemler uygulandı. Denekler postoperatif 15. gün sakrifiye ertilde. Karaciğer makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Ilistopatolojik incelemelerde her 3 grupta da portal venin sol dalı bağlı olmayan lobta hepatositlerde lipid birikimi, hiperkromatozis ve mitotik aktivite artışı izlenirken, yalnız portal venin sol dalı bağlanan deneklerde sol lobta yaygın hemo-rajik infarkt ve nekrotik odaklar gözlendi. Sol dal bağlama ve şant uygulanan deneklerde ise sol lobda atrofinin minitnal düzeyde tespit edilmesi resirküle eden kandaki hepatotrofik faktörün etkisi ile izah edilebilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SİSTEMIK DOLAŞIMA KATILAN HEPATÖTROFİK FAKTÖRÜN KARACİGER ATROFİSİ ÜZERINDEKI ETKISI
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 19.11.1990, Kabul Tarihi : 19.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;