Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü

Mehmet Ali Acar,Ömer Faruk Erkoçak,Hakan Şenaran

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 248-250
Özeti Spontan aşil tendon rüptürleri sık karşılaşılan durumlar değillerdir. Uzun süre sistemik kotrikosteroid kullanımına bağlı alt ekstremitede spontan aşil tendon rüptürleri gelişebilir. Bu çalışmada, Behçet hastalığı için sistemik kortikosteroid kullanımı sonrası günlük aktivite sırasında spontan aşil tendon rüptürü gelişen 43 yaşındaki erkek hasta sunularak spontan büyük tendon rüptürleri hakkında literatür bilgisi verilmektedir.

 

Spontaneous achilles tendon ruptures are not common situations and may occur due to prolonged use of systemic corticosteroids. In this study, 43 years old male patient with Behçet’s disease who had spontaneous achilles tendon rupture during daily activities is presented and the literature about spontaneous major tendon ruptures (achilles, quadriseps) in patients who have systemic corticosteroids treatment was reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Ali Acar, Beyhekim devlet hastanes Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(4)
Geliş Tarihi : 04.11.2011, Kabul Tarihi : 19.04.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme