Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü

MEHMET ALİ ACAR, ÖMER FARUK ERKOÇAK, HAKAN ŞENARAN

  • Yıl : 2012
  • Cilt : 28
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 248-250
Spontan aşil tendon rüptürleri sık karşılaşılan durumlar değillerdir. Uzun süre sistemik kotrikosteroid kullanımına bağlı alt ekstremitede spontan aşil tendon rüptürleri gelişebilir. Bu çalışmada, Behçet hastalığı için sistemik kortikosteroid kullanımı sonrası günlük aktivite sırasında spontan aşil tendon rüptürü gelişen 43 yaşındaki erkek hasta sunularak spontan büyük tendon rüptürleri hakkında literatür bilgisi verilmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü
, Vol. 28 (4)
Geliş Tarihi : 04.11.2011, Kabul Tarihi : 04.11.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;