SIZMA CİVA IŞLETMELERINDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK SORUNLARI VE BUNA YOL AÇAN NEDENLER

AHMET KAYA, SELMA ÇİVİ, Mustafa Mete

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 75-80
Sızma Civa işletmelerinde çalışanların sağlık sorunlarını incelemek için yapılan bu çalışmada en önemli sağlık sorununun kronik obstrüktif akciğer Hastalığı (k-0AM olduğu ve bunun sigara içimiyle ilişki bulunduğu tesbit edilmiştir. işyerinde çalışanların %23.957 KOAH`lı olup çalışma yeri ve KOAH arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Ayrıca obez sayısının fazla bulunduğu, ağız sağlığı ve hijyeni ile ayak bakımının yetersiz olduğu saptanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SIZMA CİVA IŞLETMELERINDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK SORUNLARI VE BUNA YOL AÇAN NEDENLER
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;