Şızofrenık Bozukluklarda Negatıf Ve Depresıf Semptomlar

Aysen Özkan,Ali C. Arık

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 531-533
ÖzetiBu çalışmada şizofrenik bozukluklarda hastalığın aktif döneminde depresif ve negatif semptomların sıklığı ve ilişkili olduğu fliktörlerin saptanması amaçlandı. Şizofrenik bozukluğu olan 48 hasta ça-lışma grubunu oluşturdu. Bu çalışma sonucunda % 54.17 hastada depresyonla ilgili bulgular!ın olduğu ve bunların negatif semptomlarla korele olduğu bulundu.

 

In this research it was aimed w study the fre-quency of depressive and negative symptoms and re-laied factors in the active phase of schizophrenie di-sorders. Fon.), eight panel:1s with schkophrenir disorder comprised the study group. As a result of this study it was found that 54.17 per cent of the pa-tients had findings related ter depresyon and that Mese vere rorrelated with negative symptoms.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aysen Özkan, On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Şızofrenık Bozukluklarda Negatıf Ve Depresıf Semptomlar, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco