Sol Ana Koroner Arter OklüzyonuNedeni ile Acil Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalardaki erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız

NİYAZİ GÖRMÜŞ, KADİR DURGUT, ATİLLA ORHAN, TAHİR YÜKSEK, HASAN SOLAK

  • Yıl : 2005
  • Cilt : 21
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 17-20
Sol ana koroner arterin darlıkları (LMCA) (>%50); sol ventrikül (LV) disfonksiyonu yapan, mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi lezyonlardır. Bu lezyonlarda son yapılan araştırmalar cerrahi tedavinin medikal tedaviye üstün olduğunu göstermektedir. LMCA oklüzyonu nedeni ile kliniğimizde acil koroner bypass uygulanan hastalardaki erken ve orta dönem sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde 2003-2004’te önemli LMCA stenozu olan 21 hasta acil şartlarda opere edildi. Bu hastalardaki mortalite ve morbidite oranları kabul edilebilir seviyede bulundu. LMCA oklüzyonunda acil cerrahi revaskülarizasyon oldukça güvenilir ve hayat kurtarıcı bir yöntem olarak tercih edilmelidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sol Ana Koroner Arter OklüzyonuNedeni ile Acil Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalardaki erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız
, Vol. 21 (1)
Geliş Tarihi : 21.02.2005, Kabul Tarihi : 21.02.2005, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;