Sol Atrıal Mıksoma Ye Perıferık Embolı

Ufuk Tütün,Ufuk Özergin,Kadir Durgut,Tahir Yüksek,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 123-127
Özeti 60 yavnda bir kadrn pasta bilateral femoral ar-teriel emboli nedeni cerrahi tedavi altina almdi. Ilea tetkikinde sol atriumdan koken alan mik-somanIn emholiye neden oldugu tespit edildi. Kar-diak miksoma te§his edildi§inde cerrahi mildahale ile kitlenin eksizyonu endikedir. Hastalar ope-rasyonunu bile beklerken emboli komplikasyonlari nedeni ile % 8-10 oramnda Oldiiklerinden genellikle acilen operasyona alormalithrlar.

 

A 60 year old woman was referred because of bi-lateral femoral arterial embolism. On examination a diagnosis of cardiac myxoma is made on the left side. Surgical removal is indicated whenever a di-agnosis cardiac myxoma is made. Generally it is concidered an urgent procedure, particulary if the patient has a history of embolism since it has been noted that 8% to 10% patients die from embolic complications while waiting for operation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ufuk Tütün, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sol Atrıal Mıksoma Ye Perıferık Embolı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme