Son Dönem Kalp Yetmezliği Tedavisinde Başarılı Batista Operasyonu

Tahir Yüksek,Kadir Durgut,Niyazi Görmüş,Ufuk Özergin,Hasan Solak

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 263-266
Özeti Kardiyoloji kliniğimizde mitral kapak hastalığına sekonder son dönem kalp yetmezliği (NYHA ya göre IV. Sınıf) tanısı konulan 45 yaşındaki bayan hastaya, medikai tedaviye cevap vermeyen dilate kardiyomiyopati nedeni ile parsiyel sol ventrikülektomi ve 31 No Sorin prostetik valv ile mitral valv replasmanı (Batista) operasyonu başarıyla uygulandı. Postoperatif kontrol ekokardiyografisinde preoperatife göre ejeksiyon fraksiyonunda (simps yöntemi ile) %15-20 artış saptandı. Yetmezlik bulguları tamamen gerileyen hasta postoperatif 10. günde taburcu edildi.

 

A successful partial left ventriculectomy and mitral valve replacement (Batista) operation with 31 No Sorin prosthetic valve performed to a 45 year old female patient for end-stage heart failure and dilated cardiomyopathy (class IV NYHA) which occured secondary to mitral valve disease and was resistant to ali medications. Postoperative control echocardiography revealed a 15-20% increase in the ejection fraction (with simps method) in comparison with preoperative echocardiography. The severe heart failure symptoms of the patient recovered and she is discharged in the 1&h d ay.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahir Yüksek, NEÜ Meram Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Son Dönem Kalp Yetmezliği Tedavisinde Başarılı Batista Operasyonu, Olgu sunumu,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 21.03.2001, Kabul Tarihi : 03.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme