Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi

AHMET YEGENOĞLU, ELVİN GÜNER, ERCAN ÖZSOY, SONER DEMİREL, HARUN PERU

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-138
Spinal anestezi, birçok cerrahide yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, kranial sinir parezileri gibi bazı nörolojik komplikasyonları da bildirilmektedir. Beyin omurilik sıvısının (BOS) kaçağına bağlı olarak, VI. kranial sinir hasarına ve çift görmeye yol açabileceği ifade edilmektedir. Diğer kranial patolojilerinden ayrımı yapıldıktan sonra, hasta çift görmesi hakkında bilgilendirilmeli ve bol sıvı alması önerilmelidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi
, Vol. 29 (3)
Geliş Tarihi : 02.12.2011, Kabul Tarihi : 02.12.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;