Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi

Soner Demirel,Ercan Özsoy,Elvin Güner,Ahmet Yegenoğlu,Neslihan Avcı

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-138
Özeti Spinal anestezi, birçok cerrahide yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, kranial sinir parezileri gibi bazı nörolojik komplikasyonları da bildirilmektedir. Beyin omurilik sıvısının (BOS) kaçağına bağlı olarak, VI. kranial sinir hasarına ve çift görmeye yol açabileceği ifade edilmektedir. Diğer kranial patolojilerinden ayrımı yapıldıktan sonra, hasta çift görmesi hakkında bilgilendirilmeli ve bol sıvı alması önerilmelidir.

 

Spinal anesthesia is a widely used method in many surgeries. However, some neurological complications are reported including cranial nerve paresis. The cerebrospinal fluid (CSF) leakage was defined may lead to VI th cranial nerve damage and diplopia. After distinction from other cranial pathologies, the patient must be informed about the prognosis of diplopia and should be offered take plenty of fluids.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Soner Demirel, TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 02.12.2011, Kabul Tarihi : 24.12.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme