St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi

Ahmet Lütfü Sertdemir,Abdullah İçli,Sümeyye Fatma Özer

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 48-50
Özeti

 

 The most seen pathophysiological mechanism of acute coronary syndrome is intracoronary thrombus after plaque rupture. ST elevation myocardial infarction is caused by occlusion of coronary arteries. The treatment is based on fibrinolytic treatment or coronary intervention. If there is massive thrombus burden in coronary artery we can use manuel thrombus aspiration. In our case, we treated patient, who referred to hospital with ST elevation myocardial infarction, by manual thrombus aspiration without using stent.  

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Lütfü Sertdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : İçli A, Sertdemir AL, Özer SF. ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi. Selcuk Med J 2020;36(1): 48-50

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi, Olgu Sunumu,
, Vol. 36(1)
Geliş Tarihi : 19.09.2016, Kabul Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme