Standing Wave Fenomeni

Serdar Karaköse,Aydın Karabacakoğlu,Metin Kaloğlu,Kemal Ödev,Alaaddin Vural

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 423-426
Özeti 1994-1996 yıllarında, rutin alt ekstremite an-jiografik incelemeleri sırasında saptadığımız 4 stan-ding wave fenomeni olgusu sunuldu.

 

During rutin lower extremity angiographic exa-mination hetween 1994-1996 years in 4 patients .standing wave phenomen were determinea'. Findings in these patients are discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serdar Karaköse, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Standing Wave Fenomeni, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme