STANDİNG WAVE FENOMENİ

ALAADDİN VURAL, KEMAL ÖDEV, SERDAR KARAKÖSE, Aydın Karabacakoğlu, Metin Kaloğlu

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 423-426
1994-1996 yıllarında, rutin alt ekstremite an-jiografik incelemeleri sırasında saptadığımız 4 stan-ding wave fenomeni olgusu sunuldu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
STANDİNG WAVE FENOMENİ
, Vol. 12 (4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;