STAPHYLOCOCCUS AUREUSSUŞ D LARIN A PENİSİLİNAZ ENZİMINİN ARAŞTIRILMASI

BÜLENT BAYSAL, MAHMUT BAYKAN, Naci Kemal Kırca

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 49-51
Çeşitli materyalden izole edilen 120 Staphylococcus aureus suşunun penisilinaz aktiviteleri araştırıldı. İncelenen 120 Staphaureus suşunun 94(%78.3)'ü penisilinaz pozitif bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
STAPHYLOCOCCUS AUREUSSUŞ D LARIN A PENİSİLİNAZ ENZİMINİN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;