Sternal Kondrosarkomanin Sandwıch Teknikli Çelik Protezle Tedavisı

Cevat Özpınar,Sami Ceran,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Ufuk Özergin,Hasan Solak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 288-292
Özeti Kondrosarkomalar gögüs duvarının en sık görülen neoplaznflarıdır. Vakaların %75'inde bu tümörler kostokondral bileşkelerden kaynaklanırlar. ileri solunum sıkıntılı kondrosarkomalı bir yakaya total tümöı- eksizyonunu takiben sandwich teknik!' sternal protez uygulandı. Bu makalede sternal defekt-lerde gögüs stabilitesini saglavabiimek için adele fle-bleri veya protez uygulamalarının zorunlugn oıgında vurgulandı.

 

Chondrosaıromas are most frequently a neoplasm of the anterior chest wall, with 75% arising tn either the costochondral archs of the sternum.In this article, o case with severe obstruction rrf trachea due to push-ing of chondrosorcoma was reported and using a ster-nal prosthesis by sandwich technique following (u-mar excission was discussed involving the subject. It was suggested that prostheses er tissue flaps should be used to amid flrıfl chest in sternal defects.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cevat Özpınar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sternal Kondrosarkomanin Sandwıch Teknikli Çelik Protezle Tedavisı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme