STEROID iLACLAR VE OTORINOLARENGOLOJIDE KULLANIMI

Ziya Cenik, Ayşegül Cenik, Harun Doğmuş

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 188-191
Bu yazıda ilgili literatur gözden geçirilerek steroid ilaçların genel özellikleri ye Otorinolarengozojindeki kullanımı üzerindeki durulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
STEROID iLACLAR VE OTORINOLARENGOLOJIDE KULLANIMI
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;