STREPTOZOTOSIN ILE DIABET OLUSTURULMUS RATLARDA SILAZAPRILIN BOBREKLER UZERINE ETKISI

Mustafa Akgüzel, AHMET KAYA, Vedat Akpınar, LEMA TAVLI, Ali Koşar

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 75-79
Diabetik hastalarda nefropati en sik oliim nedenleri arasmdadir. Nefr-opatiyi onlemek icin iyi bir metabolik kontrollin yaninda degiVk antihipertansif ajanlar da deneme a-4 amas mda kullantlmaktadlr. Streptozotosin ile diabet oligturulnaq ratlarda yaptiginaz btu ca-lqmada diabet yapildiktan 4 ve 8 hafta sonra bob-reklerde olKan deg4iklikler incelen►i4 ve sonuclar 8 hafta siireyle silazapril verilen diabetik ratlardaki bObrek degiVklikleri ile karplavirilnuoir. Silazapril verilen diabetik ratlarda bobreklerin bilyiikluk olarak erken hiperfonksiyon ve hipertrofi donemine yaklayagi, glomeriller bazal membran kalmlei.§mast, tubular nekroz, tubuler yaglz dejeneresans, piyelonefrit ye interstisiyel fibrozisin azaldigi histopatolojik olarak saptanmair
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
STREPTOZOTOSIN ILE DIABET OLUSTURULMUS RATLARDA SILAZAPRILIN BOBREKLER UZERINE ETKISI
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;