STRESS iNKONTINANSIA KADINLARDA URODINAMIK DE6ERLENDiRME

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, ŞÜKRÜ ÇELİK, Mehmet Özeroğlu, Esat M. Arslan

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 379-383
Aralik 1992 - Nisan-1994 tarilderi arasinda, cuk Universitesi Tip Fakiiitesi Orotoff. Anabilim Dah'na idrar kacirma §lkayeti lie Imqvuran ye klinik degeriendirme sonucunda stress inkontinans tqhisi konulan 34 Basta lie 11 saglikh vaka calqina kap-sanuna c7liricll. Tam hastalar, iirolIownetri, liretral baste projili (UPP), stress iiretral basins projili (stress UPP) ire sistometri ile degeriendirildi. Klinik olarak stress inkontinans te§-hisi komilan 34 hastanut ancak 247iniin genuine stress in-kontinans oldugu arodinamik caltsmalar sonucunda ortaya kondu. Bu nedenie„ kiiriik degeriendirme lie stress inkontinans te§hisi konulan hastalara yapilan iirodinamik tali malarin te4'histe ye tedavinin plan-lanntasinda onemli oldugu kanaatina varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
STRESS iNKONTINANSIA KADINLARDA URODINAMIK DE6ERLENDiRME
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;