Sturge-Weber Sendromunun Kranıal Bilgisayarlı Tomografie Özelliklerı

Bilge Çakır,Kemal Ödev

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 294-298
Özeti Suturge-Weber Sendromu'nda kranial bilgisayarlı tomografi (BT) ile ipsilateral kortikal kalsifikas-yon, kortikal atrofi ve anjiyomatöz malformasyort varlığı gösterilebilmektedir. Bu bildiride, atipik yerleşimli ve kalsifikasyon içermeyen iki yaka nedeni ile Sturge-Weber Sendromu'nun BT özellikleri tartışıldı.

 

Sturge Weber Syndrome can reveal itself by cortical calcification cortical atrophy and angiomatos amlformation, as shown by compwed tomography. In this study, iwo cases having atypical localisation and without cakification vere presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilge Çakır, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sturge-Weber Sendromunun Kranıal Bilgisayarlı Tomografie Özelliklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme