Subklavian Venöz Kateterizasyon

Nahit Ökesli,Selmin Ökesli

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 529-532
ÖzetiAubaniac'ın 1952'de ilk kez tanımlaması ile birlikte popüler olan subklavian venöz kateterizasyon günümüzde parenteral sıvı tedavisi, merkezi venöz basınç ölçümü ve pace-maker yerleştirilmesi amacıyla rutin olarak kullanılmaktadır. işlem, kolay uygulanabilirliği yanı sıra, teknik kurallara uyulmaması ve yeterli kontrol yapılmadığı takdirde hasta hayatını tehdit edebilen komplikasyonlara yol açabilecek bir girişim olarak görünmektedir.

 

Subclavian venous catheterization, which became popular with the description of Aubaniac for the first time in 1952, is now routinely used for parenteral fluid therapy, central venous pressure measurement and pace-maker placement. In addition to its easy applicability, the procedure appears to be an intervention that can lead to complications that can threaten the patient's life if technical rules are not followed and adequate control is not performed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nahit Ökesli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Subklavian Venöz Kateterizasyon, Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco