Subkostal Ve Lumbodorsal

Recai Gürbüz,Ali Acar,Kadir Ceylan,Esat M. Arslan,Şenol Ergüney,Zafer Yaman

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-38
Özeti 1983-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında değişik amaçlı 538 yakaya suhkostal kesi, 49 yakaya lumbo-dorsal kesi uygulandı. Suhkostal kesiye bağlı yaka-ların %3 ünde herni, %8 inde lomber adelelerin de-nervasyonu sonucu gelişmiş şişlik (Bulge) lumbodorsal insizyona bağlı patoloji belirlenmerniştir.

 

For 558 patients subcostal incison and for pa-tients lumbodorsal incisions were applied the Urolo-gy Depertment of Medical Faculty of Konya Selçuk University between 1983 and 1992 for different pur-poses. In the cases due to subcostal incisions 3% of them had hernia, 8% had a bulge as a result of den-nervation of lumbar muscles and pathology due to lumbodorsal incision haddi been observed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Subkostal Ve Lumbodorsal, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme