Submandibuler Sialolipom

Sıddıka Fındık,Mehmet Akif Eryılmaz,Hasan Esen,Gülşah Şafak Örkan,Abitter Yücel

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 61-62
Özeti Sialolipom; intraoral yerleşimli lipom varyantı olarak tanımlanan, nadir görülen benign bir tümördür. Tümör, etrafı ince kapsüllü, matür adipozit ve normal tükrük bezi dokusundan oluşmaktadır. Bu çalışmada, 55 yaşında, bayan bir hastada submandibuler gland yerleşimli sialolipom olgusu sunuldu.

 

Sialolipom is a rare benign tumor, defined as the variant of intraoral lipoma. Tumour is completely surrounded by thin fibrous capsule and consisted of mature adipocytes and normal salivary gland tissue. In here, we present a 55 years old female patient with submandibular gland located sialolipoma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sıddıka Fındık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Submandibuler Sialolipom, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(3)
Geliş Tarihi : 04.12.2015, Kabul Tarihi : 09.02.2017
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme