SUBTOTAL SİSTEKTOMİDE İLEAL ARTİFİSYEL MESANE (İNTERSTİSYEL SISTİTDE ILEOSİSTOPLASTİ UYGULAMASI NEDENIYLE)

KADİR YILMAZ, Mehmet Kılınç, Mehmet Arslan, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu, Atilla Semerciöz, Celal Sönmez

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 140-145
Kronik interslisyel sistit, tüberküloz sistit ve diğer nedenlere bagh olarak ortaya çıkan, ağrılı semptomlar gösteren ve medikal tedaviye cevap alınamayan kontrakte mesane vakalarındaareterokiiteneostorni, coofey operasyonu, ileal loop, enterosisioplasti v.b. uygulanmakta ve ileosistoplasti operasyonu bu hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir. interstisyel sistit nedeniyle kliniğimizde uyguladıgımız bir ileosistoplasiinin sonuçları gözden geçirilmiş ve bu vakalarda uygulanmasının yararı ortaya konmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SUBTOTAL SİSTEKTOMİDE İLEAL ARTİFİSYEL MESANE (İNTERSTİSYEL SISTİTDE ILEOSİSTOPLASTİ UYGULAMASI NEDENIYLE)
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;