Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçların Değerlendirilmesi

İbrahim Çivi

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 133-140
Özeti Hipospadias, üretra meatusunun glans koronası ile perineum arasında bir yerde penisin ventral yüzünde açılması durumudur. Bu konjenital anomalinin % 70'i penis ventral yüzünün Üçte bir distal bölümünde yer alır. Distal hipospadiasın cerrahi tedavisi için son zamanlar-da tarif edilen Beck-Hacker yönteminin modifikasyonu olan Baran ve eskiden beri kullanılan Beyan yöntemi vardır. Bu iki yöntemle yapmış olduğumuz 33 sünnetli distal hipospadias olgularının dökümü ve almış olduğumuz sonuçlar takdim edilmiştir.

 

Hipospadias is a condition which the opening of the urethra is on the ventral surface penis from corona of glans to the perineum. The opening of the meatus in this congenital anomaly was 70 percent on the distal part of the penis ventral surface. To relief this anomaly surgically there are two methods, first is Beck-Hacker is recently modified by Baran and the other was Bevan's which used older.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Çivi, SSK Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sünnetli Distal Hipospadias Olgularında Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçların Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme