Superior Mezenterık Arter Sendromu

Yüksel Tatkan,Adil Kartal,A. Erkan Ünal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 351-359
Özeti Superior mezenterik arter sendromu (SMAS), seyrek görülen bir klinik durumdur. Bu makalede, 20 yaşında SMAS'lı bir erkek hasta bildirildi ve kilo kaybı ile birlikte uzunca süre tekrarlayan kusmaları nedeniyle yapılan birkaç laparatomi sunuldu. Canlandırmadan sonra hasta cerrahi olarak tedavi edildi ve takiben iyileşti. SMAS'ın tanı güçlükleri tartışıldı ve literatür gözden geçirildi.

 

Superior Mesenteric Artery Syndrome (SMAS), is a rare clinical case. In this article, a-20-year old man with SMAS is reported and showed laparotomies associated with a long history of repeated vomiting and weight losses. After resuscitation, he was treated surgically and subsequently recovered well. In this paper the diagnostic difficulties of SMAS were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yüksel Tatkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Superior Mezenterık Arter Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme