SUPRA VENTRIKÜLER TAŞİKARDİLERİN TEDAVISINDE ADENOSININ YERI

Talat Tavlı, Vedide Tavlı, HASAN GÖK

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 293-259
Adenosine Triphosphate (ATP), Adenosinin yıllar öncesinde Avrupada kullanılan aktif metaboliti olarak ABD'de supra ventriküler taşikardilerin tedavi-sinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaç, ven-triküler taşikardilerin (VT). aberasyonlu SVT`lerden ayıncı tanısında ve paroksismal S Vrnin episod-lannda tercih edilmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SUPRA VENTRIKÜLER TAŞİKARDİLERİN TEDAVISINDE ADENOSININ YERI
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;