Supra Ventrıküler Taşikardilerin Tedavısınde Adenosının Yerı

Talat Tavlı,Vedide Tavlı,Hasan Gök

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 293-259
Özeti Adenosine Triphosphate (ATP), Adenosinin yıllar öncesinde Avrupada kullanılan aktif metaboliti olarak ABD'de supra ventriküler taşikardilerin tedavi-sinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaç, ven-triküler taşikardilerin (VT). aberasyonlu SVT`lerden ayıncı tanısında ve paroksismal S Vrnin episod-lannda tercih edilmektedir.

 

Adenosine Triphosphate (ATP), as the active metabolite of Adenosine used in Europe years ago, has been widely used in the treatment of supra ventricular tachycardias in the USA. This drug is used for vein-tricular tachycardias (VT). It is preferred in the differential diagnosis from aberrant SVTs and in episodes of paroxysmal S Vrn.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Talat Tavlı, Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Supra Ventrıküler Taşikardilerin Tedavısınde Adenosının Yerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme