Süpüratif Ve Effüzyonlu Perikarditislerde Subksifoidal Perikard Drenajının Önemi

Hasan Solak,N. Solak,İlhami Solak,Tahir Yüksek,F. Özkan

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 115-120
Özeti Perikardial drenaj, genel durumu bozuk olan hastalara uygulanabilecek en iyi tedavi yöntemidir. Çünkü böyle hastalara ameliyat çok ağır gelmekte, enfeksiyonun etrafa yayılması da önlenememektedir. Ayna zamanda perikardiosentezle, perikardın muayenesi yapılabilmekte, histopatolojik teşhis için de materyal alma imkânı bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız üstünlüklerinden dolayı 5 vakamıza perikardial drenaj uyguladık ve çok iyi sonuçlar aldık.

 

Pericardial drainage is the best method of treatment of patients whose general conditions are extrem,ely poor. In such patients surgical operation is too difficuit and spreading of infection to surrounding tissues is unavoidable. During pericardiocentesis, examination of pericardium can not be made and taking of tissue samples for histopathoiogicai diag-nosis is irrıpossible. In view of the superiority of the method sa far as above - mentioned hindrances are concerned, we have perform,ed pericardial drainage in 5 ca.ses with excellent results.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Süpüratif Ve Effüzyonlu Perikarditislerde Subksifoidal Perikard Drenajının Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme