SUTUN ONEMI VE BRUSELLOZIS iLE iLISKiSi

TAHİR KEMAL ŞAHİN, Semin Güler

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-109
Süt, organizmanin gelişmesi ye yaşamını devam ettirebilmesi icin gerekli olan hayati besin un-surlannin hepsini iceren ideal ye dogal bir icecektir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SUTUN ONEMI VE BRUSELLOZIS iLE iLISKiSi
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;