Sutun Onemı Ve Brusellozıs İle İlıskisi

Semin Güler,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-109
Özeti Süt, organizmanin gelişmesi ye yaşamını devam ettirebilmesi icin gerekli olan hayati besin un-surlannin hepsini iceren ideal ye dogal bir icecektir

 

Milk is an ideal and natural drink that contains all the vital nutrient flour-wastes necessary for the organism to grow and survive.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Semin Güler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sutun Onemı Ve Brusellozıs İle İlıskisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme