Tanımız Gerçekten Krup Mu?

SEVGİ PEKCAN, ASLIHAN ADABALI, MEHMET AKİF ERYILMAZ, VESİLE MELTEM ENERGİN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 128-130
Krup,öksürük, ses kısıklığı ,inspiratuar stridor ve havlar tarzda öksürükle karakterize bir sendromdur ve obstrüksiyonun derecesine göre değişik şiddetde solunum sıkıntısıyla gözükür. Yabancı cisim aspirasyonları, retrofarengeal apse, bakteriyel trakeit ve epiglottit de krup benzeri akut solunum yolu obstrüksiyon nedenlerindendir. Bu vakada acil servise bi fazik stridoru olan, solunum sesleri azalmış, akciğer grafisinde havalanma artışı olan bir hasta sunuldu. Medikal tedaviye cevap vermediği için 3 yaşındaki bu çocuğa laringoskop uygulandı ve vokal kord düzeyinde bir adet karanfil bulundu.
Atıf yapmak için : Pekcan S,Adabalı A,Eryılmaz MA,Energin M.Tanımız Gerçekten Krup mu?. Selcuk Med J 2014;30(3): 128-130
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Tanımız Gerçekten Krup Mu?
, Vol. 30 (3)
Geliş Tarihi : 09.01.2013, Kabul Tarihi : 09.01.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;