Tanımız Gerçekten Krup Mu?

Sevgi Pekcan,Aslıhan Adabalı,Mehmet Akif Eryılmaz,Meltem Energin

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 128-130
Özeti Krup,öksürük, ses kısıklığı ,inspiratuar stridor ve havlar tarzda öksürükle karakterize bir sendromdur ve obstrüksiyonun derecesine göre değişik şiddetde solunum sıkıntısıyla gözükür. Yabancı cisim aspirasyonları, retrofarengeal apse, bakteriyel trakeit ve epiglottit de krup benzeri akut solunum yolu obstrüksiyon nedenlerindendir. Bu vakada acil servise bi fazik stridoru olan, solunum sesleri azalmış, akciğer grafisinde havalanma artışı olan bir hasta sunuldu. Medikal tedaviye cevap vermediği için 3 yaşındaki bu çocuğa laringoskop uygulandı ve vokal kord düzeyinde bir adet karanfil bulundu.

 

Croup syndrome is a term that defines barking cough , hoarseness, inspiratory stridor, and presenting with changeable severity of respiratory distress according to the l (severity) of obstruction, Foreign body aspirations, retropharyngeal abscess, bacterial tracheits and epiglottitis are also reasons for croup like acute airway obstructions. We a 4 years old child with biphasic stridorwho admitted to the Pediatric Emergencydepartment In consequence of unresponsive medical treatment pati endoscophic examination has performed and a Szygium aromaticum at the level of vocal cordswas found The foreign body had removed with general anesthesia by endoscophy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevgi Pekcan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Pekcan S,Adabalı A,Eryılmaz MA,Energin M.Tanımız Gerçekten Krup mu?. Selcuk Med J 2014;30(3): 128-130

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tanımız Gerçekten Krup Mu?, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 09.01.2013, Kabul Tarihi : 11.03.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme