Tarsorafide Doku Hasarını Azaltıcı Bir Materyal: Silikon Rod

Ahmet Duymaz,Furkan Karabekmez,Zekeriya Tosun,Nedim Savacı

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 43-48
Özeti Amaç: Tarsorafi göz kapaklarının yaklaştırılması ile kapak adezyonu yapmaktır. Göz kapağı anatomisi ve hatta fonksiyonları adezyon sırasında sütür kullanılmasından dolayı hasarlanabilir. Çalışmamızın amacı tarsal yapılar, göz kapağı mimarisi ve fonksiyonunda hasar oluşturmaksızın kolaylıkla güvenli bir metot ile kapak adezyonunu sağlamaktır. Olgu sunumu: Silikon rod (Hunter prosthesis, ROT 001 R03- Rio de Janeiro- Brezilya) 2001–2005 yılları arasında kliniğimizde yaşları 10–65 arasında 11 hastada tarsorafi uygulamalarında kullanıldı. Tarsorafi ameliyat sonrası takiplerde hastalarda herhangi bir komplikasyon olmaksızın uygulandı. Sonuç: Silikon rod göz kapağı ve tarsal yapılarda hasarı önlemek için alternatif bir tarsorafi materyalidir.

 

Aim: Tarsorraphy is formation of lids adhesion by approaching the eyelids. Not only eyelid’s anatomy but also functions can be damaged because of using suture during adhesion. The aim of our study is to adhese the eyelid in a safe method easily without disturbing the tarsal structures, eyelid architecture and function. Case report: The silicone rod was used in the process of tarsorraphy application for eleven patients whose ages were ranging from 10 to 65 in 2001-2005 in our clinic. Tarsorraphy was used without any complications in postoperative follow-up period in all patients. Conclusion: Silicone rod is an alternative tarsorraphy material in order to prevent the damage to eyelids and tarsal structures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Duymaz, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tarsorafide Doku Hasarını Azaltıcı Bir Materyal: Silikon Rod, Olgu sunumu,
, Vol. 24(1)
Geliş Tarihi : 23.03.2007, Kabul Tarihi : 18.07.2007
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme