TAVŞANLARDA HİPERGLİSEMİNIN SEREBRAL İNFARKT VOLÜMLERİ, SERUM LA TİK DEITİDROGENAZ VE KREATİN KİNAZ DÜZEYLERI ÜZERINE ETKİSİ

SADIK BÜYÜKBAŞ, ERDAL KALKAN, SABİHA SERPİL KALKAN, Osman Acar, Gülden Gedikoğlu

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 4-8
24 tavşanın kullanıldığı bu çalışmada, tavşanların yarısında dekstroz verdikten sonra diğer yarısında ise dekstroz vermeden embolik bir serebral iskemi yaratılmıştır. Ernbolizasyondan 24 saat sonra öldürülen tavşanlarda; serebral nekroz volütnleri hesaplanmış, ayrıca aralıklı alınan kan örnekleri ile serum CK ve LDI1 düzeyleri değişimleri araştırılmıştır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TAVŞANLARDA HİPERGLİSEMİNIN SEREBRAL İNFARKT VOLÜMLERİ, SERUM LA TİK DEITİDROGENAZ VE KREATİN KİNAZ DÜZEYLERI ÜZERINE ETKİSİ
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;