Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

ŞULE ŞAHİN ONAT, ZUHAL ÖZİŞLER

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 181-183
Multipl skleroz (MS), farklı klinik seyir özellikleri gösteren heterojen hastalık grupları içermektedir. MS lezyonları, merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerinde oluşabildiğinden, çok çeşitli semptom ve belirtilere neden olabilirler. Bu vakada da olgunun dizestezi dışında herhangi bir bulgu olmadan MS tanısı almasını ve kas iskelet sistemi semptomatolojisinde MS’in çok farklı klinik tablolara bürünerek sinsi seyrine dikkat çekmek istedik. Yirmi iki yaşında bayan hasta fizik tedavi polikliniğine son bir aydır olan sağ kolda dizestezi şikayetiyle geldi. Yapılan muayenesinde tüm sağ kolda yaygın dizestezi dışında yüzeyel ve derin duyu kaybı, motor kayıp, derin tendon reflekslerinde kayıp,patolojik refleksi bulunmamaktaydı. Serebellar testleri normaldi. Özgeçmiş,soygeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. Boyun grafisi normaldi. Bunun üzerine çekilen magnetik rezonans görüntülemede (MRG)’de spinal kortta C2-3 ve C3-4 düzeylerinde belirgin olmak üzere T2 sekansında hiperintens, beyindede sol sentrum semiovalede T1’de hipo, T2 kesitlerinde hiperintens sinyal özelliğinde olan ve İV Gad enjeksiyonu sonrası halkasal kontrastlanan, bilteral sentrum semiovale ve periventriküler beyaz cevherde milimetrik boyutlu demiyelinizan plaklar gözlendi. BOS’ta bakılan oligoklonal bant pozitif,IgG indeksi 0.98 idi. Rutin kan değerleri normaldi. Nörolojiyle birlikte değerlendirilen olgu klinik,radyolojik görüntüleme ve laboratuvar verileri ışığında olası diğer etiyolojilerde dışlandıktan sonra MS olarak değerlendirildi. Klasik bulgularla başladığında MS tanısı koymak kolaydır fakat atipik seyirde tanı koymak zorlaşmaktadır. Bu da branşımızın kapsamındaki hastaların semptom ve bulguların ne kadar çeşitli altta yatan hastalıkların ne kadar farklı olabileceğini göstermiştir.
Atıf yapmak için : Şahin Onat Ş,Özişler Z.Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz. Selcuk Med J 2014;30(4): 181-183
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 26.04.2013, Kabul Tarihi : 26.04.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;