TESTİSDEN TRU-CUT İĞNE BİYOPSİSİ İLE ALINAN MATERYALİN, IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

LEMA TAVLI, İBRAHİM ÜNAL SERT, Ali Acar, Cengiz Güven

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 327-332
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabi-lim Dalında 1989-1991 tarihleri arasında klinik pros-pektif çalışma şeklinde hormonal yapıları (FSH, LH, Testosteron, Östradiol, Prolaktin) normal olan 27 se-lektif yakaya Tru-cut silindir iğne biyopsisi uygu-landı. 11 vakadan hem ışık, hemde elektron tnikros-kobu incelemeleri için aynı testisden biyopsi alındı. Çalışmanın sonucunda elektron mikroskobunun daha ayrıntılı bulgular verdiği. iğne biyopsi tekniği ile elde edilen dokunun incelemeye yeterli düzeyde olduğu, histolojik bulguların testis fonksiyonunu belirlemede yeterli veriler gösterdiği tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TESTİSDEN TRU-CUT İĞNE BİYOPSİSİ İLE ALINAN MATERYALİN, IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;