TIBIA DEFEKTLERININ AYNI TARAFDAKI VASKULARIZE FIBULA GREFTLERIYLE ONARIMI

NEDİM SAVACI, M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Mahmut Mutlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 353-360
ceptli nedenlerle oliqatfribia defektlerinin ona-rilmastnda avni taraftaki fibulatun, peroneal peclikiillii vaskiilarke kemik grefti olarak kul-Zandman ivilepneyi cabuklaprmakta, avaskiiler nekroz- ve enfeksiyon riskini azaltmakta. anteliyat hastanede siiresini kisaltmaktathr. flas-tanemizde 6 vakada kuliandiguml bu yontemi uvgun vakalarda tercih ve taysiye etmekteyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TIBIA DEFEKTLERININ AYNI TARAFDAKI VASKULARIZE FIBULA GREFTLERIYLE ONARIMI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;