TIKANMA SARILIĞINDA KOLANJİOJEJUNOSTOMİ

YAlçın kekeç, Hüsnü Sönmez, Emin U. Erkoçak, haluk Demiryürek, Rıfkı Altınay, Cemalettin Camcı

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 158-165
Ocak 1989 tarihinden itibaren 14 hastaya tıkanma ikteri nedeniyle kolanjiojejunostomi uygulandı. Tıkanma ikterli üç hastada santral, beş hastada peri-feral, bir hastada önce santral, sonra periferal kolanji-ojejunostomi uygulandı. Bütün hastalarda anasto-mozlarda stent kullanıldı. Dört hasta erken dönemde eksitus oldu. Benign striktürü bulunan üç hasta sağlıklı durumdadır. Malign striktürü bulunan yedi hastada yaşamları süresince konforlu yaşam sağlandı. Kolanjiojejunostominin tıkanma sarılıp bulunan uygun hastalarda etkin bir cerrahi girişim olduğunu düşünmekteyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TIKANMA SARILIĞINDA KOLANJİOJEJUNOSTOMİ
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;