Tinnitus Prevalansı Üzerine Bir Araştırma

Ziya Cenik,Yavuz Uyar,Orhan Gül

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 113-122
Özeti Bu çalışmada, yöremizdeki tinnitus prevalansının saptanması ve tinnitusun kişilerin sosyal yaşamları üzerine ne gibi etkileri olduğunun araştırılması amaçlandı. Yetişkin nüfusun tinnitus prevalansı % 20.13 olarak bulundu. Bu sonuç literatür verileri ile karşılaştırılmıştır.

 

In this work we searched tinnitus prevalance and personality charecteristics of tinnitus sufferers. Tinnitus prevalance was found 20.13 % in the adult population. This result is not different in the tinnitus literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tinnitus Prevalansı Üzerine Bir Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme