Tıp 1 Peters Anomalısı

Mehmet Okka,Nazmi Zengin,Emine Kurt,Süleyman Okudan,Nilgün Özbayrak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 83-86
Özeti Peters anarnolisi °killer ve sistemik pek cok anomali ile birlikte seyreden konjenital bir malformasyondur. Bu makalede klinigirnizde tesbit ettigimiz tip 1 Peters anomalisi bulwzan bir vaka sunulmakta, nadir rastlanan bu rnalformasyonun tam ve tedavi ozellikleri giizden gecirilmektedir.

 

Peters' anomaly is as congenital malformation associated with many ocular and sytemic abnormalities. In this article, a case with type 1 Peters' anomaly was presented, and diagnostic and therapeutic features of this rare malformation were reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Okka, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıp 1 Peters Anomalısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme