Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Baş,Cevdet Duran

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-21
Özeti Dünya üzerinde tip 2 diyabet sıklığı giderek artmaktadır. Günümüzde 382 milyon diyabetli varken, 2035 yılında bu rakamın 582 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Diyabet tedavisinde birçok alternatif olsa da optimal glisemik kontrol sağlanan hasta oranı düşüktür. İmeglimin, -tetrahydrotriazine-içeren yeni bir sınıf ilacın ilk üyesi olup, karaciğerden aşırı glukoz çıkışını baskıladığı, kas dokusunda glukoz alımını arttırdığı ve glukoza yanıt olarak insülin sekresyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu derlemede, Tip 2 diyabet tedavisinde imegliminin etkinliği ve güvenliği ile ilgili veriler derlenmiştir.

 

The prevalence of type 2 diabetes is increasing world wide and it is estimated to rise from 382 million today to 582 million by 2035. Although there are a number of therapies currently avaible to treat diabetes mellitus, glycemic control rates remain poor. Imeglimin, the first in a new-tetrahydrotriazine-containing class of oral antidiabetic agents and it has been shown to decrease hepatic glucose production, increase glucose uptake in skeletal tissue and improve insulin secretion in response to glucose. In this text, the efficacy and safety of imeglimin in the treatment of type 2 diabetes are reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Baş, T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler, Derleme,
, Vol. 33(1)
Geliş Tarihi : 23.08.2015, Kabul Tarihi : 15.04.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme