TİP II DİABETES MELLİTUS'LU HASTALARDA DEMIR, BAKIR VE BAZİ ANTİOKSİDAN MADDELERIN DÜZEYLERININ ARAŞTIRILMASI

Osman Çağlayan, Sadinaz Kalak, İdris Akkuş, Mahmut Ay, Elif Zeren

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 361-365
Çalışmamızda. 34-77 yaşları arasında tip II diabetes mellitus7u 27 (15 kadın, 12 erkek) hasta ile 30 - 74 yaşları arasında 22 (12 kadın, 10 erkek) sağlıklı kişide serum bakır, seruloplazmin, ürik asit, demir, transferrin, ansature demir bağlama kapasitesi (U1BC), total demir bağlama kapasitesi (TIBC) ve transferrin % satürasyon düzeyleri tayin edildi. Hasta grubunda serum seruloplazmin düzeyi kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bu-lunurken diğer parametreler arasında herhangi bir fark görülmedi. Seruloplazmindeki bu artışın nedeni izah edilemedi. Bulgularımız literatür bulgular, ışığında tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TİP II DİABETES MELLİTUS'LU HASTALARDA DEMIR, BAKIR VE BAZİ ANTİOKSİDAN MADDELERIN DÜZEYLERININ ARAŞTIRILMASI
, Vol. 12 (4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;